451x220 Infirmeri

 

Skal du arrangere en temadag for dig og dine kollegaer, for din studiegruppe eller for en flok venner, så kan vi nu tilbyde foredrag, som afholdes i vores infirmeribygning, der ligger umiddelbart ved siden af vores udstilling i kasematten.

Museumsinspektør dr.phil. Hans Henrik Appel vil tage imod jeres gruppe og tilbyder følgende foredrag, som endvidere inkluderer en rundtur i museets udstilling med særligt fokus på foredragets tema.

1. Krigsfanger i Danmark i forbindelse med 1. Verdenskrig
Hør den spændende historie om de omkring 100.000 krigsfanger, der kom til Danmark i forbindelse med 1. Verdenskrig. Hør blandt andet om de forskellige grunde til, hvorfor krigsfangerne opholdte sig i Danmark, om debtatten om krigsfangerne og om de humanitære og politiske motiver, der lå bag den danske krigsfangeindsats.


2. Hvorfor og hvordan ændrede man grundloven midt under en verdenskrig?
Hvilke grunde var der til, at man netop under 1. Verdenskrig fik en ny grundlov?

 
3. The Greater Game - fodbold og 1. Verdenskrig
Hør hvordan krigen ændrede fodboldens verdenskort og medførte starten på de dansk-svenske arvefjendeopgør, og hvordan Danmark mistede sin status af fodboldstormagt 

4. Salget af Dansk Vestindien
Hvorfor solgte Danmark de Vestindiske øer til USA? Hvad betød det for Danmark? Udgjorde øerne en sikkerpolitisk risiko?

 
5. Tunestillingen
Hør om Tunestillingen - den 22 km. lange række af skyttegravsstilling, der blev anlagt med pigtråd, betonhuler og kanonbatterier og strakte sig på tværs af Sjælland fra Roskilde Fjord til Køge Bugt.
 

6. Sommertid
Da sommertiden blev indført under 1. verdenskrig var det for at spare penge. Hør hvordan og hvilke diskussioner indførelse af sommertid medførte. 

 

7. Jyllandsslaget
Hør om verdenskrigens største søslag – slaget ved Jylland i 1916. I de efterfølgende uger flød tusindvis af lig rundt i Vesterhavet. Havde det neutrale Danmark et ansvar?

Pris
2.000 kr. samt evt. entré til museet, hvis I ønsker at kombinere foredraget med besøg på museet.

2.000 kr. + transportudgifter, hvis foredragsholderen skal komme ud til jer.

Har du særlige ønsker om tid, sted eller emne, er du velkommen til at kontakte museumsinspektør Hans Henrik Appel på hhap@greve.dk

 

Book dit foredrag ved at ringe til 2031 1914