Mosede Fort Pro2_illu forside  2

Kontakt

Mosede Fort
Tlf.43 40 40 36
mosedefort@greve.dk

Millioner til Mosede Fort: Nu går arbejdet i gang

Med en uddeling på 4,2 mio. kr. fra Nordea-fonden kan Greve Museum nu sætte arbejdet i gang med markeringen af 100 års jubilæum for Første Verdenskrig. I august 2014 åbner udstillingen ”På kanten af krig – Neutralitet mellem krig og velfærd” i Mosede Forts nyrenoverede kasemat. Men allerede nu kan man på ny hjemmeside www.danmark1914-18.dk blive klogere på historien om første verdenskrigs indflydelse på Danmark.

Fortiden vækkes til live

På Mosede Fort ved Køge Bugt skal historien om Danmarks neutralitet under første verdenskrig opleves. Herfra og til Roskilde Fjord blev den fremskudte fæstningslinje med skyttegrave, pigtrådsspærringer og skydehuler bygget. De mange tusinde indkaldte soldater fra hele landet skulle forsvare Danmark ved at beskytte København. Danmarks neutralitet skulle forsvares militært mod indtrængende fjender. Men diplomati og eksport af fødevarer til begge krigsførende alliancer var lige så vigtig for Danmarks neutralitet. Og mens krig, oprør og revolution prægede Europa og Rusland, søgte den danske regering at regulere både produktion og fordeling af mad og brændsel til danskerne. Flæsk og smør blev sendt til England og gullasch til Tyskland, mens danske husmødre genopfandt høkassen til grøden.

Formidling til sanserne

Mærk krigen ude i Europa ved at træde på et kort på gulvet og herved aktivere foto, film og lyd. Lad din finger følge skyttegravene på en interaktiv model af forsvarsværket Tunestillingen. Lær om madens afgørende betydning under krig ved selv at lave velsmagende mad af underlige råvarer i det historiske køkken og tag forskud på skolereformens nye forventninger til samspil med kulturinstitutioner i nyskabende undervisningstilbud. Disse visioner har Nordea-Fonden gjort mulige at realisere med deres målrettede støtte til Greve Museum på 4.2 mio. kr. til udstillingen ”På kanten af krig”.

”Med udstillingens sanselige og legende indhold håber vi, at både yngre og ældre publikummer kan få indsigt i og forståelse for et stykke Danmarkshistorie, som er vigtig for vores selvopfattelse i dag”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Nyt kulturtilbud til Greves borgere og turister

”Med det markante bidrag på 4,2 mio. kr. fra Nordea-fonden er vi så langt med finansieringen af det kommende Museumsmiljø for Danmark under første verdenskrig, at Greve Museum kan gå i krig med at realisere den spændende udstilling, som museet har på tegnebrættet”, siger Greves borgmester Hans Barlach. Han ser frem til, at Greve Kommunes investering i renoveringen af Mosede Fort fra næste år bliver synlig gennem et helt nyt kulturtilbud for Greves egne borgere og for danske og internationale turister - helt i tråd med Greves kulturpolitik og nye turismestrategi.

Finansiering

Foruden Nordea-fondens bidrag på 4,2 mio. kr., støtter Arbejdsmarkedets Feriefond opbygningen af udstillingen og formidlingen med 3,9 mio. kr., og Bikubenfonden har givet tilsagn om 1,1 mio. kr., mens Region Sjællands kulturpulje medfinansierer sommersæsonens aktuelle aktiviteter på Mosede Fort, hvor man hver anden søndag kan møde uniformsklædte kystartillerister fra 1916, som patruljerer og taler med publikum.

Læs mere på www.danmark1914-18.dk og

og kontakt: Greve Museum: Museumschef Henriette Buus, 4340 4036

Danmark 1914-18: Projektleder Lone Njor Hulth, 5168 3377 eller 5363 6088

Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers, 3333 5770