Sort/hvid foto af en pige med brød i hver hånd. Mosede Fort.

Kontakt

Mosede Fort
Tlf.43 40 40 36
mosedefort@greve.dk

VELUX sikrer forsknings- og formidlingsprojekt

"Vi er meget stolte af at kunne afsløre, at VELUX FONDEN har bevilget knap 4,8 millioner til vores store forsknings og -formidlingsprojekt
Kampen om maden 1914-18," fortæller museumschef Henriette Buus.

Kampen om maden – 1914-18
Kampen om maden 1914-18 er et stort anlagt forsknings- og formidlingsprojekt, der består af tre integrerede forskningsprojekter:

1) Kampen for neutralitet, 2) Kampen om mad og velfærd og 3) Kampen mod madspild, de skal indgå i samspil med tre integrerede formidlingseksperimenter, hvor projektet i løbet af de kommende år munde ud i virtuelle, dramatiske og sanselige fortællinger om emnet. Projektet gennemføres fra efterår 2017 og frem til 2020.

"Det fantastiske ved VELUX FONDENS bevilling er, at en meget underbelyst del af Danmarkshistorien nu bliver undersøgt i et internationalt perspektiv. Det glæder mig utrolig meget, at forskere fra museet og fra Århus Universitet samt tilknyttede forskere på post.doc.-niveau nu får mulighed for at styrke hele Danmarks viden om betydningen af 1. verdenskrig, hvis historie har stået i skyggen af både 1864, Genforeningen og Besættelsen" siger Henriette Buus, der skal lede projektet.

Forskningsvinklen på Kampen for maden betyder, at dagsaktuelle emner snart kan drøftes med historien som spejl. Den sparekost, som var realiteten under 1. verdenskrig har mange lighedspunkter med Ny Nordisk Mad og datidens kampagner mod Madspild har mange lighedspunkter med nutidens aktiviteter for at undgå madspild.

Henriette Buus glæder sig til at komme i gang med projektet "Mad som tema er relevant for alle både før og nu. Vi ønsker at visionær forskning skal gå hånd i hånd med innovative formidlingsformer. Vi glæder os til at skabe engagerende historier fortalt gennem virtuel, dramatisk og fysisk formidling på fortområdet”

Både bestyrelsesformand og borgmester glæder sig
Greve Museums bestyrelsesformand Bjarne Larsson glæder sig over den store bevilling:
”I museets bestyrelse er vi så glade for, at museumschef Henriette Buus igen får en stor fondsbevilling til Mosede Fort. Det var fremsynet, da Greve Byråd besluttede at bekoste 14 mio. på en stor renovering af Mosede Fort for at skabe rum for et museum om Danmark under 1. verdenskrig. Udover de 2 mio. kr. i årligt driftstilskud har byrådet siden åbningen af museet i 2014 lagt 3 mio. kr. til fortsat udvikling. Det har bidraget til at museet på få år har opnået fondsbevillinger på i alt 14.5 mio. kr. til udstillinger og udvikling af både undervisning og formidling. VELUX FONDENS nye bevilling vil føre til et helt anderledes og engagerende fort-areal. Greve Museums bestyrelse prøver på alle måder at understøtte, at vi får en unik kulturattraktion i Greve med alt hvad der skal til af blandt andet viden, faciliteter og erhvervskontakter.”

Borgmester i Greve Kommune Pernille Beckmann er også begejstret:
”Både i Greve og rundt omkring i Europa ved borgerne nu meget mere om Danmarks helt særlige rolle under først verdenskrig, fordi de har besøgt Mosede Fort. Med pengene fra Velux Fonden får vores dygtige museumsfolk mulighed for at finde og formidle endnu mere unik viden. Dermed bliver et besøg på Mosede Fort nyt, lærerigt og sjovt for både børn og voksne, lokale borgere og international turister – også når de kommer anden og tredje gang.”

VELUX FONDEN
- er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

MUSEUMSSATSNINGEN 2017
VELUX FONDEN har de sidste 3 år givet bevillinger til museers forskning og formidling gennem deres særlige museumsprogram. Formålet er at styrke museernes bestræbelser på at løfte en aktuel, dobbelt udfordring: På den ene side ønsket om at styrke deres forskning. På den anden side ønsket om at udvikle deres formidling til et bredere publikum.

På baggrund af et åbent opslag modtog VELUX FONDEN i september 2016 i alt 25 interessetilkendegivelser, hvoraf otte projektforslag blev inviteret videre til udarbejdelse af fuld ansøgning. Blandt disse er der nu bevilget ca. 13,9 mio. kr. til tre kollektive forsknings- og formidlingsprojekter.
Udover de 4.77 mio. til Kampen for maden har to andre forsknings- og formidlingsprojekter fået bevilget midler

1. Nordjyllands Historiske Museum m.fl. har modtaget 4.559.184 kr. (koldkrigsmuseet på Stevnsfortet) for projektet -Hvis krigen kommer-om atomvåbnenes rolle under Den Kolde Krig.

2. Danmarks Industrimuseum i Horsens har i samarbejde med mange andre fået 4.56 mio.til et projekt om hvordan udviklingen af videnstung industri i Danmark hænger sammen med fortællinger og identitet” Industrien i det 21. århundrede: Robotter, klynger og fortællinger”Læs mere om bevillingen her:

http://veluxfoundations.dk/da/content/forsknings-og-formidlingsprojekter-paa-landets-museer

 

Se POLITIKEN om projektet:

http://politiken.dk/kultur/art5978441/For-100-%C3%A5r-siden-var-mad-og-sundhedskampagner-en-revolution