2013 Mosede Fort

Kontakt

Mosede Fort
Tlf.43 40 40 36
mosedefort@greve.dk

3,9 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til udstilling og formidling om Danmark under første verdenskrig

Historien om første verdenskrig i Danmark handler om neutralitet, demokratiets udvikling og regeringens kamp for at undgå krig og indre oprør. Grundstenen til den danske velfærdsmodel blev lagt, kvinderne fik stemmeret, og den offentlige debat blev afspejlet i de landsdækkende og regionale aviser, mens millioner af mennesker blev ofre for den meningsløse krig udenfor landets grænser. Netop den historie ønsker vi skal fortælles, og Arbejdsmarkedets Feriefond har derfor besluttet at yde et tilskud på 2.975.000 kr. til opbygning af udstillingen På kanten af krig – Neutralitet mellem krig og velfærd, siger direktør Nina Löwe Krarup, og fortsætter:

- Vi er overbeviste om, at danske lønmodtagere og deres børn i den kommende udstilling vil kunne få oplevelser, som sætter vores egen tids debatter og dilemmaer i perspektiv og dermed er med til, at vi forstår vores egen og Danmarks rolle bedre. For os er det vigtigt, at Greve Museum har anlagt den brede kulturhistoriske vinkel på formidlingen. Vi har yderligere imødekommet et ønske om at ansætte en personlig formidler i 3 år og støtter med 990.000 kr. for at skabe de bedste rammer for, at de mange planlagte aktiviteter bliver til virkelighed.

- Tilskuddet fra Arbejdsmarkedets Feriefond er et reelt og markant skulderklap til det store arbejde, som Greve Museum har lagt i forskning om første verdenskrig og udvikling af formidlingen til et helt museumsmiljø om Danmark under første verdenskrig på Mosede Fort, mener formand for kultur- og fritidsudvalget i Greve Kommune Lone Rytter, som ser frem til, at Greve Museum om et år kan åbne udstillingen i kasematten på Mosede Fort. Som næstformand i bestyrelsen for Greve Museum glæder Lone Rytter sig sammen med bestyrelsesformand Bjarne Larsson til at kunne byde både turister og greveborgere velkomne, og Bjarne Larsson understreger, at ikke alene vil der nu være mulighed for at skabe en helt unik udstilling, men med ansættelsen af en højt kvalificeret personlig formidler, vil det kommende museum kunne tilbyde masser af aktiviteter for børn og voksne i kasematten og på hele fortområdet. Fyld feltflasken, smør fedtemadden og kom vær med til at mærke livet for 100 år siden!

De første dage i august 2014 er det 100 år siden den store sikringsstyrke blev indkaldt for at forsvare hele Danmarks neutralitet. Mosede Fort blev bygget, og en skyttegravsstilling herfra til Roskilde fjord blev anlagt. Hovedstaden skulle forsvares, og i løbet af de fire krigsår, blev Greve og omegn indkvarteringssted for tusindvis af danske soldater, der gravede, byggede, gennemførte store øvelser og blev en del af livet hos deres værter på egnens gårde, hos husmænd og i håndværkerfamilier. Men lige så vigtigt var regeringens store indsats for at holde befolkningen varme og mætte over hele landet og sørge for, at erhvervslivet tjente penge hjem til landet på eksport inden for de aftaler, der var lavet med de krigsførende stater på begge sider i krigen.

Foruden Arbejdsmarkedets Feriefond har også Bikubenfonden givet tilsagn om at støtte med 1,1 mio. kr., mens region Sjællands kulturpulje medfinansierer sommerens aktuelle aktiviteter på fortet, hvor man hver anden søndag kan møde uniformsklædte ”kystartillerister” fra 1916, som patruljerer og taler med publikum.

Læs mere på www.danmark1914-18.dk og kontakt:

Museumschef Henriette Buus, Greve Museum, tlf. 43404036

Projektleder Lone Njor Hulth, Danmark 1914-18, tlf. 5168337 eller 53636088