451x220Folk_på_vægweb

Mosede Fort, Danmark 1914-18 er organisatorisk placeret under Greve Museum

Greve Museum er et statsanerkendt egns- og udviklingsmuseum med lokalarkiv og skoletjeneste. Museet er ejet af Greve Kommune.

Museet refererer til kommunens centerchef for Kultur og Fritid og hører under Kultur- og Fritidsudvalget. Museet arbejder under museumslovens bestemmelser og udarbejder hvert fjerde år arbejdsplaner til Kulturstyrelsen.