Christian X til hest i Sønderjylland i forbindelse med Genforeningen. © Det Kongelige Bibliotek

I anledning af 100-årsjubilæet for Genforeningen byder Greve Museum og Greve Bibliotek i fællesskab velkommen til en foredragsrække om Genforeningen samt krig, grænser, Danmark og Tyskland dengang og i dag.​

Foto ©Det Kongelige Bibliotek

Efteråret byder på fire foredrag om Genforeningen. Et foredrag koster 50 kr., og billet til alle fire koster 150 kr.

 

Vejen til Genforeningen i 1920

Onsdag 16/9 kl. 19.30-21.30 på Greve Bibliotek

Kristian Bruhn, museumsinspektør, Mosede Fort

Foredraget tager udgangspunkt i udstillingen ”Vejen til Genforeningen”, som kan ses gratis på Mosede Fort. Forholdet til Tyskland og vejen til en genforening med sønderjyderne var det store spørgsmål i dansk politik fra 1864 til 1920. Vejen var lang og dramatisk, den udenrigspolitiske kurs slingrede, og danskerne var langt fra enige. For de fleste blev Genforeningen en lykkelig begivenhed, men for nogle blev Genforeningen en slem skuffelse. Lige til det sidste blev der kæmpet for både en nordligere og en sydligere grænse.

Køb billet 

 

Europas grænser i 100 år – fra afslutningen af 1. Verdenskrig til i dag

Onsdag 23/9 kl. 19.30-21.30 på Greve Bibliotek

Henrik Becker-Christensen, professor i historie og fhv. generalkonsul i Flensborg

Efter 1. Verdenskrig blev der skabt en ny landegrænse mellem Danmark og Tyskland. Mens grænsen – trods alle omskiftelser – forblev intakt, har landkortet skiftet udseende andre steder i Europa de sidste 100 år. Drivkræfter har været bl.a. krig, nationalisme, ideologi og religion. Vi skal se på den dramatiske udvikling, samt hvilken betydning statsgrænser har for os – både samfundsmæssigt og menneskeligt.

Køb billet

 

Psykiske krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. Verdenskrig

Onsdag 30/9 kl. 19.30-21.30 på Greve Bibliotek

Kasper Nissen, Rysensteen Gymnasium og Middelfart Museum

Efter Genforeningen overtog den danske stat forsorgen for de sønderjyske krigsinvalider, der havde kæmpet på tysk side i 1. Verdenskrig og pådraget sig svære skader på både krop og sjæl. Med afsæt i bl.a. breve og patientjournaler fortælles, hvordan livet formede sig for de veteraner, der var for traumatiserede til at genoptage deres gamle tilværelse, og hvordan omgivelserne så på dem.

Køb billet 

 

Konflikt – sameksistens – venskab?

Onsdag 7/10 kl. 19.30-21.30 på Greve Bibliotek

Thomas Wegener Friis, lektor i historie, Syddansk Universitet

Få indblik i udviklingen af såvel det dansk-tyske forhold som forholdet mellem mindretal og flertal i grænselandet. På den danske side af grænsen efterlod 1864 en almindelig uvilje mod naboen i syd, som gav ekko langt op i det 20. århundrede. Efterhånden lærte danskerne – nord og syd for grænsen – at leve i fordragelighed med tyskerne. Og siden Murens fald i 1989 er vi måske endda begyndt at sætte pris på hinanden?

Køb billet