Museumskøkken.JPG

Varighed: 3 timer

Pris: 1.000 kr.

Målgruppe: Oplæggene henvender sig til SOSU-skoler (grundforløb og hovedforløb).

 

På museet Mosede Fort har vi udviklet et forløb specifikt til SOSU-uddannelserne: Velfærdshelte – I krig og fred.

Mosede Fort og 1. Verdenskrig er også fortællingen om, hvordan og hvorfor den velfærdsmodel, vi kender i Danmark, blev udviklet. Der kan trækkes linjer fra husholdningslærerinden, staten og borgerne/husmødrene under 1. Verdenskrig til SOSU'ers professionelle arbejde i dag. Alle arbejder eksempelvis i dilemmaer, med tillidsbegrebet og for en mere ligelig fordeling af ressourcer og viden mellem landets borgere. Der er fællestræk i de professionelle roller og udfordringer - samt i forankringen i velfærdsstaten.

Forløbet arbejder med løbende refleksion over den professionelle SOSU i dag.

Metoder:

Forløbet er bygget op omkring metoder, der anvendes i SOSU-uddannelserne, og I kommer derfor til at arbejde bl.a. hands-on, case-/dilemmabaseret, i grupper og i vores ”praksis-historie-lab”.

Mål:

Målet er, at forløbet virker motivationsfremmende for elevernes uddannelse, og at eleverne oparbejder en stolthed over deres fag, de evner og den viden, de har erhvervet sig:

 • Ved at eleven kan diskutere for og imod dilemmaer omhandlende standardisering, professionalisme og kulturfølsomhed ud fra en historisk og nutidig kontekst.
 • Ved at eleven kan identificere og diskutere ligheder og forskelle mellem SOSU'ernes praksis i dag og madens standardisering under 1. Verdenskrig, hvilket kan styrke elevens kritiske fagforståelse.
 • Ved at eleven med udgangspunkt i viden om 1. Verdenskrig kan forstå deres profession som en del af velfærdsstatens udvikling og kan diskutere egen rolle i den nutidige velfærdsstat.

I forløbet kommer vi blandt andet omkring:

 • Det sociale måltid
 • Den professionel relation: Empati og sympati
 • Social- og sundhedspolitiske målsætninger
 • SOSU's rolle i velfærdsstaten
 • Hvad kendetegner den danske velfærdsmodel
 • Hensigtsmæssig ernæring
 • Motivationsfaktorer
 • Samarbejde
 • Krav og ressourcer
 • Standardisering
 • Professionalisme

Praktisk:

Mosede Fort ligger skønt lige ud til vandet. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at købe frokost på stedet, og at dele af forløbet foregår udenfor.

Transport: 5 minutters gang fra Karlslunde Station.