I undervisningsforløbet 'neutralitetens balancegang' skal eleverne have forskellige hatte på fra krigenstid. Mosede Fort. Skoletjenesten.

Klassetrin: 7-10. klasse

Varighed: 2 timer / 120 minutter

Pris: 500 kr.

Fag: Historie og samfundsfag

Et dilemmabaseret læringsspil

Der er krig i Europa! Militæret mangler våben, og befolkningen mangler mad.

Hvad gør I? Eleverne bliver stillet over for de dilemmaer, som de danske politikere skulle balancere med fra 1914-1918.

Den danske stat måtte navigere i rørte vande mellem skiftende trusler fra såvel de krigsførende stater som indre revolutionære strømninger.

Farefulde situationer måtte forudses, og det krævede under 1. Verdenskrig, at såvel erhvervslivet som befolkningen blev taget i ed på forhånd. Danmarks neutralitet blev sat på prøve af den store krig og satte spor i den danske velfærdsudvikling.

”Neutralitetens balancegang” udfolder sig i udstillingen ”På kanten af krig” på Mosede Fort.

Den unikke bygning emmer af historie, og udstillingen giver en fortættet oplevelse af både den store og den lille historie om den danske neutralitet.

Se videoen her

Eleverne skal diskutere 5 historiske problemstillinger, som perspektiveres til vores tid:

  • Skal Danmark spærre Storebælt med søminer?
  • Skal Danmark have et stærkere forsvar?
  • Skal regeringen blande sig i handel med de krigsførende lande?
  • Skal regeringen kontrollere landets fødevarer?
  • Skal regeringen sætte grænser for, hvad pressen må skrive om?

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan indgå i en dialog om, hvordan 1. Verdenskrig påvirkede livet i Danmark.
  • Eleverne kan samarbejde om at opsøge viden om perioden 1914-1918 i udstillingens autentiske rum.
  • Eleverne kan tage stilling til fortidens dilemmaer og koble dem til vores egen tid.

Før og efter besøget

Det er ingen forudsætning, at eleverne har arbejdet med 1. Verdenskrig, for at kunne deltage i undervisningen på Mosede Fort.

Ønsker I at arbejde med perioden i forbindelse med besøget, så kan I bruge museets undervisningsmaterialer