Museumsunderviser fortæller om skyttegrave til en klasse. Mosede Fort. Skoletjenesten.

Klassetrin: STX, HF, HHX, HTX

Varighed: 2 timer / 120 minutter

Pris: 500 kr.

Fag: Historie og samfundsfag

Et dilemmabaseret læringsspil

I undervisningsforløbet ”Neutralitetens balancegang” bliver eleverne udstyret med iPads, når de skal spille læringsspillet Dilemma1914. I spillet skal eleverne agere politiske rådgivere for den danske regering og tage stilling til de dilemmaer, som de danske politikere skulle balancere fra 1914-1918.

Den danske stat måtte navigere i rørte vande mellem skiftende trusler fra såvel de krigsførende stater som indre revolutionære strømninger. Farefulde situationer måtte forudses, og det krævede under 1. Verdenskrig, at såvel erhvervslivet som befolkningen blev taget i ed på forhånd. Danmarks neutralitet blev sat på prøve af den store krig og satte spor i den danske velfærdsudvikling.

Se videoen her

Eleverne skal diskutere 5 historiske problemstillinger, som perspektiveres til vores tid:

  • Skal Danmark spærre Storebælt med søminer?
  • Skal Danmark have et stærkere forsvar?
  • Skal regeringen blande sig i handel med de krigsførende lande?
  • Skal regeringen kontrollere landets fødevarer?
  • Skal regeringen sætte grænser for, hvad pressen må skrive om?

Før og efter besøget

Det er ingen forudsætning, at eleverne har arbejdet med 1. Verdenskrig, for at kunne deltage i undervisningen på Mosede Fort.

Ønsker I at arbejde med perioden i forbindelse med besøget, så kan I bruge museets undervisningsmaterialer