Officerer spiller musik i officerstuen på Mosede Fort.

Opførelsen af Mosede Fort begynder i 1913, og fortet stod færdigt i 1916.

Kystbefæstning
Fortet er en del af Forsvarsordningen af 1909, og er tænkt som en forstærkning af Københavns kystbefæstning. Formålet er at forhindre en fjendtlig landgang ved Køge Bugt.

Beskyttelse af København
Fra den 22. juli 1916 er fortet bemandet med kystartillerister, og i årene 1916-18 fungerer fortet både som kystbatteri, og også som en del af Tunestillingen – den fremskudte skyttegravlinje, der skal beskytte København. Fortet er fuldt bemandet frem til 1922.

Danmark 1940-45
Fra 1923 bruges fortet kun til øvelser og til prøveskydninger, men i forbindelse med udbruddet af 2. Verdenskrig bliver fortet igen bemandet med danske soldater. Under besættelsen af Danmark 1940-45 bruger den tyske besættelsesmagt fortet som observationspost og fangelejr, og efter krigen fortsætter den danske stat med at bruge fortet som interneringslejr frem til 1947.

Fortet op til i dag
Fra 1947 og frem til 1970 bruges fortet primært af Hjemmeværnet, samt til øvelser og prøveskydninger. Siden 1970 har fortet fungeret som offentlig Strandpark.

Greve Kommune overtog Mosede Fort fra Roskilde amt i 2007. Fra 2010 har Greve Kommune i samarbejde med Greve Museum renoveret det fredede fort, så kasematten nu er åbnet som museum.

Historien om Mosede Fort
Mikkel Hansen Stage fra Greve Museum fortæller her om fortets funktion under første verdenskrig, og om hvordan det lykkedes en dansk spion under kodenavn ”Z” at få fingre i de tyske angrebsplaner. Planen var at landsætte tyske tropper lige her ved Mosede Strand.

Mosede Forts artilleri
Greve ville have været første offer, hvis Danmark var blevet angrebet under første verdenskrig. Sådan gik det heldigvis ikke til, men Mosede Fort var selvfølgelig klar og i konstant beredskab. Mikkel Hansen Stage fra Greve Museum fortæller her om fortets helt tunge skyts.

Mosede Forts luftværn
Mosede Forts hurtigskydende stålkanoner blev placeret ned langs stranden, og ikke på fortet under første verdenskrig. Mikkel Hansen Stage fra Greve Museum​ fortæller her, hvorfor hærens overkommando valgte den strategi.

Et fjendtligt angreb

Mikkel Hansen Stage fra Greve Museum fortæller om, hvordan Mosede Fort skulle fungere i tilfælde af en landsætning af tropper i Køge Bugt.