Mosede Forts kassemat.

Mosede Fort, Danmark 1914-18 er organisatorisk en del af Greve Museum, der er et statsanerkendt kommunalt kulturhistorisk museum.

Greve Museum har historien om Danmark under første verdenskrig som et af sine ansvarsområder. Det indebærer, at museet har til opgave at forske, indsamle, bevare og formidle om disse fire år af Danmark historie.

I 2014 åbnede udstillingen "På kanten af krig – Neutralitet mellem krig og velfærd" i fortets kasemat, Mosede Fort, som første skridt på vejen til at etablere en kulturhistorisk turistattraktion.

På fortet tilbyder vi læringsforløb for både grundskoler og ungdomsuddannelser.