Persongalleri - betydningsfulde personer under krigen. Mosede Fort.

Udstillingen På kanten af krig – neutralitet mellem krig og velfærd er gjort mulig med støtte fra en række danske fonde.

Formidling til sanserne
Læring gennem leg

Nordea-fonden har med et samlet bidrag på 4,2 mio. kr. støttet opbygningen af udstillingen og dens formidling til sanserne, så krigen i Europa kan opleves på et interaktive gulv. 
På modellen af Tunestillingen i fortets kommandorum kan du røre ved historien om Danmarks neutralitetsforsvar. Desuden har Nordea-fonden bidraget med midler til etablering af undervisningstilbud til både folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Nye tilbud vil komme i 2018, og med i planerne er indretning af et aktivitetskøkken, hvor historien om den moderne ernæringsfødsel ikke alene kan fortælles, men hvor maden skal laves og spises.

Nordea-fonden

Nytænkning i museumsoplevelser

Bikubenfonden har med sin støtte på 1,1 mio. kr. især bidraget til, at der i udstillingen er arbejdet med det scenografiske udtryk, så kasemattens rum kunne blive levende og skabe rammen om oplevelsen af Danmark under 1. Verdenskrig.

Bikubenfonden

Danske lønmodtagere og deres børn får oplevelser

Arbejdsmarkedets Feriefonds bevilling har især gjort det mulig at aktivere de besøgende i det civile liv under krigen. Det handler om Danmarks rolle i forhold til krigsfanger, grundlovens vedtagelse, kvindernes og tyendets stemmeret, men frem for alt den almindelige danskers liv med varemangel, maksimalpriser og rationeringer, men også statens forhandlinger med erhvervsliv og arbejdsmarked for at regulere og undgå revolution og oprør.


En særlig del af den samlede bevilling på 3,9 mio. kr. er tilskud til ansættelse af en formidler, der gennem personlige fortællinger i kasematten og en løbende udvikling af aktiviteter på fortet skaber oplevelser for både børn og voksne.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Tidsrejsen til 1914 startede i 2013

I 2013 kunne udviklingen af museumsudstillingen ske samtidig med, at der blev etableret og afprøvet et frivilligt korps af kystartillerister i datidens uniformer. De bemander fortsat fortet på udvalgte dage og indgår nu i formidlingen. Endvidere kunne Mosede Fort etablere et lokalt turismenetværk for at udvikle story-telling om livet på egnen for 100 år siden. Dette projekt blev støttet med 400.000 kr. fra Region Sjællands kulturpulje.

Region Sjælland