4

I juli måned har der været besøgsrekord for betalende gæster på Mosede Fort.

I maj og juni havde museet 800 glade skoleelever igennem de gode undervisningsforløb, som vi tilbyder. Undervisningen foregik udendørs, og de erfaringer vi har gjort, tager vi med videre i det kontinuerlige arbejde med at tilbyde skoler og elever relevant undervisning om Danmark 1914-18. Covid-19 og nedlukningen har betydet, at skolerne har øget fokus på undervisning udenfor matriklen, og her har Mosede Fort enormt meget at tilbyde.

Bedste måned i museets historie
Regeringen lancerede i slutningen af juni 2020 en sommerpakke, der bl.a. har muliggjort, at danske museer har kunnet tilbyde entré til halv pris. Det gjorde 1213 gæster brug af i juli måned – heraf knap 700 som betalende gæster. Det er en samlet stigning på 20 pct., men en stigning i antallet af betalende gæster på 150 pct. i forhold til juli 2019.

Det gør juli måned til den måned i museets historie, hvor flest gæster har indløst en billet. ”Vi har haft enkelte måneder siden åbningen i 2014, hvor der har været op mod 1500 gæster på en måned. Men det har været i forbindelse med større endags-events, hvor der både er talt gæster indendørs og udendørs. Det at have så mange betalende gæster igennem udstillingerne er en rekord, som vi er stolte over og meget glade for. Det har været en travl måned for frontpersonalet, men de har gjort en fantastisk indsats for at alle gæster har haft det godt og trygt,” siger museumsleder Mette Tapdrup Mortensen.

Det høje besøgstal fortsætter i august, og dermed er sommeren blevet langt bedre, end vi havde turde håbe på. Sommerpakken udløb d. 9. august, men museet er forsigtige optimister og håber på, at gæster stadig vil lægge vejen forbi. Mette Tapdrup Mortensen siger, ”Covid-19 er stadig iblandt os, og smittetallene er stigende. Vi har haft mange individuelle gæster, men mangler grupperne, som traditionelt fylder meget i besøgstallet. De booker heller ikke i efteråret – de er forsigtige, så 2020 kommer stadig til at være et år med et langt lavere besøgstal end de foregående år – på trods af denne fantastiske sommer.”