451x220Folk_på_vægweb

Mosede Fort, Danmark 1914-18 er organisatorisk placeret under Greve Museum

Greve Museum er et statsanerkendt egns- og udviklingsmuseum med lokalarkiv og skoletjeneste. Museet er del af Greve Kommune.
Museet hører under Kultur- og Fritidsudvalget.
Museet arbejder under museumslovens bestemmelser og udarbejder hvert fjerde år arbejdsplaner til Kulturstyrelsen.