451x220Fort_illustration_web

Forskning på to ben

Udstillingen "På kanten af krig – Neutralitet mellem krig og velfærd", som vi fra august 2014 viser på Mosede Fort, Danmark 1914-18, er en udstilling udviklet på to forskningsben.

Den kulturhistoriske forskning har stået på i en årrække, og i de seneste to år har vi – på baggrund af en bevilling fra Greve Kommune - etableret en forskergruppe bestående af forskere fra tre universiteter og fra Nationalmuseet, som har bidraget med hvert deres blik på museumsformidling.

Indlevelse og opdagelse

Greve Museum har fra starten ønsket at skabe en udstilling, der var tilgængelig for alle uanset forkundskaber og læsefærdigheder. Det skulle samtidig være en udstilling, der også kunne imødekomme det publikum, som elsker at gå på opdagelse og gå i dybden.

Vi ønskede også at udvikle en aktiverende udstillingsform. Sammen med formidlingsforskerne udviklede vi to formidlingsprincipper, som skulle være tydelige i udstillingen: Indlevelse, hvor historierne skulle kunne mærkes i maven og gennem hænderne, og opdagelse, hvor den besøgende selv skal opsøge historierne.

En glemt historie

Udstillingens form og indhold skulle udvikles i tæt sammenhæng med dels renoveringen af bygningen og dels selve fortets ruminddeling med 18 mindre og to større rum.

Indholdsmæssigt var det en udfordring, at udstillingen skulle fortælle om en glemt historie om Danmark under 1. Verdenskrig og samtidig  give de besøgende en hurtig introduktion til den store europæiske krig, der omgav det neutrale Danmark.

Endelig skulle det desuden være klart, hvad Greveegnens særlige rolle var i perioden.

Flere sanser og interaktivitet

Alle disse udfordringer betød, at vi skulle økonomisere med pladsen og sikre mange lag i udstillingen.

For at opfylde disse krav har vi valgt at få udviklet en række større, interaktive installationer, hvor de besøgende på en gang får aktiveret flere sanser og derigennem får indsigt i en side af historien om Danmark under 1. Verdenskrig.

Telefonen ringer

Den besøgende bliver ikke bombarderet med tekster, når de træder ind i udstillingen. Overskrifter, citater og en fortælling i en telefon leder den besøgende ind i emnet, og efterhånden som den besøgende går på opdagelse rundt om i skuffer og skabe tilbydes flere små afsluttede historier i form af billede, film, animationer, genstande og korte tekster.

Dansk markering af 100 året

Udstillingen er det største danske bidrag til markeringen af 100 året for udbruddet af 1. Verdenskrig. Ingen andre af de lande, der var neutrale under 1. Verdenskrig, og som ikke blev invaderet, har valgt at fortælle om det neutrale lands vinkel på krigen.

Det gør udstillingen ekstra relevant – også i udlandet.

Krigens konsekvenser i Danmark

Her i landet har historien om den danske neutralitet under 1. Verdenskrig stået i skyggen af interessen for Danmark under 2. Verdenskrig, på trods af at det danske neutralitetsforsvar fra 1914-18 forandrede Danmark for altid. Det er vigtigt, at denne historie om det aktive neutralitetsforsvar, der også satte rammerne for den velfærdsstat, der udviklede sig i løbet af 1900-tallet, bliver en del af danskernes historie. Derfor er denne udstilling vigtig – og derfor er det betydningsfuldt, at den bliver fortalt, så den er levende og relevant for et bredt publikum.

Støtte fra fonde

Det er dette udstillingskoncept, som Bikubenfonden, Nordea-fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond har valgt at støtte og dermed gjort muligt at realisere.